LANGUAGE / SPRÅK
Engelsk version Swedish version


SUPPORTERS

Du har ej Flash installerat.

Information om cookies

Daniel utesluten ur rally-VM 2007 – trots att han och teamet följde reglerna

Daniel åkte till Sardinien, deltog i shakedown och rullade över rampen vid invigningsceremonin. Allt för att hans beslut att pausa årets VM-satsning skulle ske enligt det Internationella Bilsportförbundets (FIA) regelbok och inte drabba teamet, OMV Kronos Citroën, negativt. Ändå fattade FIA på söndagseftermiddagen beslutet att utesluta Daniel ur årets rally-VM, med motiveringen att han förödmjukat fabriksmästerskapet genom att inte ha deltagit i rekognosceringen inför tävlingen.

I beslutet står anmärkningsvärt nog att det inte handlar om huruvida Daniel och teamet – som gemensamt fattade beslutet om hur tävlingen skulle avbrytas – agerade enligt regelverket. Istället handlar det enligt FIA om att rekognosceringen är en viktig del av förberedelserna för tävlingen där information ges om hur man ska delta.

Beslutet innebär att Daniel och kartläsaren Denis Giraudet inte får delta i resten av årets rally-VM, men att OMV Kronos Citroën ändå ska betala anmälningsavgiften till samtliga rallyn de registrerat sig för. Teamet har dock rätt att nominera en ny förare på Daniels plats. I beslutet står också uttryckligen att domen är avsedd att fungera som prejudikat för att undvika liknande fall i framtiden.

Daniel själv är naturligtvis djupt besviken:

- Som rally-VM ser ut idag kan man tycka att FIA borde uppmuntra alla förares satsningar på mästerskapet, inte slå ner på dem så fort de får chansen. Den situation som uppstått i och med mitt beslut att pausa VM-satsningen såg jag och teamet till att hantera enligt regelboken – just för att undvika besvär. Att FIA då kommer och säger att det inte handlar om huruvida man följer reglerna eller inte skapar naturligtvis viss uppgivenhet. Hur ska man kunna agera i ett världsmästerskap där det inte räcker att följa reglerna?

Under kommande vecka kommer Daniel Carlsson World Rally att fatta beslut om huruvida beslutet om uteslutning ska överklagas.
Av:

Publicerad:
2007-05-20 21:05