LANGUAGE / SPRÅK
Engelsk version Swedish version


SUPPORTERS

Du har ej Flash installerat.

Information om cookies

Pressrelease

På morgonen söndagen den 22 juni 2008 gjorde jag något som är farligt, dumt, oförlåtligt och som helt strider mot min egen övertygelse. Jag körde rattfull.

Alldeles för tidigt morgonen efter att jag druckit alkohol satte jag mig vid ratten och körde iväg. Jag har aldrig gjort det förut och jag kommer aldrig att göra det igen, men jag – om någon – borde veta bättre. En gång är en gång för mycket och jag kommer att ta konsekvenserna av mitt handlande, det finns inget försvar för vad jag gjort. Som om det inte vore nog så följde jag upp ett misstag med ett annat. Jag försökte under några panikslagna ögonblick – innan jag förstod vad jag gjort – fly undan polisen och mitt ansvar för vad jag ställt till. Nu, efteråt, ångrar jag mig bara något fruktansvärt och känner en enorm skuld inför alla rattfyllerioffer och deras anhöriga.

Med omedelbar verkan lämnar jag allt engagemang i trafiksäkerhetsprojektet KÖRNYKTER.NU. Jag tror fortfarande på allt som projektet står för, vilket gör det till ett svårt beslut – men att för mig försöka arbeta vidare i projektet känns i dagsläget varken meningsfullt eller trovärdigt. Jag känner nu bara en enorm skuld gentemot de rattfyllerioffer och anhöriga som jag varit med och engagerat i projektet och som så förtjänstfullt har stöttat det.

Jag startade en gång KÖRNYKTER.NU, men det har nu vuxit till att ha en egen organisation och sin egen form – och jag förutsätter att arbetet i projektet går vidare, dock utan mig som aktivt engagerad. Till alla de som engagerar sig i projektet, stödjer det eller har stött mig i mitt arbete vill jag be om ursäkt för den besvikelse de känner och den skada jag åsamkat. Samtidigt vill jag betona att det är jag som har kört rattfull – inte projektet.

Även om jag är djupt förtvivlad över den skada jag orsakat mig själv, KÖRNYKTER.NU, samarbetspartners och frågan om rattfylleriproblemet så är jag evinnerligt glad att ingen levande varelse har kommit till fysisk skada. Även om det kan verka absurt så hoppas jag att Sverige nu kan vakna upp och se behovet av satsningar mot rattfylleriet, behovet av alkolås och ta krafttag för förändring.

Jag ämnar inte uttala mig något mer i frågan än vad jag gör i detta brev. Nu tar jag en timeout på obestämd tid och avslutar genom att än en gång framföra mina ursäkter och betona att det aldrig finns något försvar för att köra rattfull.

Med vänlig hälsning


Daniel Carlsson
Karlstad, 2008-06-23

Av:

Publicerad:
2008-06-23 07:49
Uppdaterad:
2008-06-23 07:52